เล่นกับลูก
ได้ทั้งดนตรี และ EF

เด็กเรียนรู้ดนตรี ด้วยการฟัง การสร้างเสียงดนตรี ก่อนที่พวกเขาจะอ่านและเขียนโน้ต เช่นเดียวกับการเรียนรู้ภาษา

 

ด้านทักษะดนตรีเราให้เด็กเรียนรู้จังหวะ ตัวโน้ต โทนเสียง อารมณ์เพลง ประโยคเพลง และฟอร์มเพลง ผ่านการร้อง การเล่นเครื่องดนตรี และการเคลื่อนไหว 

 

ด้านทักษะ EF มีองค์ประกอบหลักคือ ความจำใช้งาน การยั้งคิดไตร่ตรอง และการยืดหยุ่นความคิด และรากฐานของการมีทักษะ EF ที่ดี คือการมีสายสัมพันธ์ที่แข็งแรง

 

เราจึงผสาน 2 ศาสตร์นี้เข้าด้วยกัน ด้วยการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีเด็ก มาพิ่มรูปแบบกิจกรรม

 

  • ให้เด็กใช้ ทักษะ EF มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้าน ความจำใช้งาน การยั้งคิดไตร่ตรอง การยืดหยุ่นความคิด
  • คุณพ่อ หรือคุณแม่ ร่วมทำกิจกรรมดนตรีด้วย เพื่อส่งเสริมสายสัมพันธ์

แนวการสอนดนตรีของเรา

ทักษะ EF

พัฒนาทักษะ EF โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ ในการสร้างกติกา สร้างสถานการณ์ท้าทาย และเป็นเป้าหมาย

ทักษะดนตรี

เรียนรู้จังหวะ ตัวโน้ต โทนเสียง ประโยคเพลง อารมณ์เพลง ฟอร์มเพลงผ่านการฟัง การร้อง การเล่นดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกาย

สายสัมพันธ์

คุณพ่อ หรือคุณแม่ร่วมทำกิจกรรมกับน้อง เกิดเวลาคุณภาพ และส่งเสริมความผูกพัน ซึ่งสิ่งนี้เป็นรากฐานของทักษะ EF

Music and EF