การเลือกของเล่น
สำหรับเด็ก 0-5 ขวบ

ของเล่นที่ดี คือของเล่นที่ลูกชอบ และสามารถส่งเสริมพัฒนาการ ในแต่ละช่วงอายุ เด็กมีพัฒนาการต่างกันไป คุณพ่อคุณแม่จึงจำเป็นต้องเลือกของเล่นให้เหมาะสมกับช่วงวัย และพัฒนาการ

ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 0-6 เดือน

 • ส่งเสริมประสาทสัมผัสด้านต่างๆ เช่น ของเล่นที่มีสีสัน ดึงดูดสายตาแต่ไม่มีแสงที่แสบตา เช่น โมบายลวดลาย กระตุ้นการฟังเสียง เช่น กล่องดนตรี ของเล่นเขย่าหรือบีบให้เกิดเสียง โดยมีเสียงนุ่มนวล ไม่ดังเกินไป
 • ส่งเสริมกล้ามเนื้อ ได้แก่ ของเล่นที่สามารถบีบ หรือสอดมือเข้าไปได้ เช่น ลูกบอลนุ่ม/แข็ง ตุ๊กตาผ้า 
 • ส่งเสริมสติปัญญา ได้แก่ หนังสือลอยน้ำ หนังสือภาพที่มีสีสัน กระจกเงา 

ของเล่นเสริมพัฒนาการ 6-12 เดือน

ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 6-12 เดือน

 • ส่งเสริมและกระตุ้นประสาทสัมผัส ได้แก่ ของเล่นที่มีผิวสัมผัสที่แตกต่างกัน ของเล่นที่สามารถดูดหรือกัดได้ 
 • ส่งเสริมกล้ามเนื้อ ได้แก่ ของเล่นที่ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น ของเล่นประเภทลากจูงหรือตุ๊กตาสัตว์ตัวใหญ่ , ของเล่นที่ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น กล่องหลอดรูปทรงง่ายๆ ลูกบอลที่มีลักษณะและขนาดที่แตกต่างกัน
 • ส่งเสริมสติปัญญา เช่น หนังสือนิทาน มีรูปภาพขนาดใหญ่และมีสีสันสดใส ของเล่นลอยน้ำ เช่น ตุ๊กตาลอยน้ำ กระป๋องน้ำหรือของเล่นชิ้นเล็กๆ 
ของเล่นเสริมพัฒนาการ 1ปี

ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 1 ขวบ

 • ส่งเสริมกล้ามเนื้อและประสาทสัมผัส ได้แก่ ของเล่นที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการผลักดัน ลากจูง เตะและตี เช่น กลอง ตุ๊กตาตัวใหญ่ ลูกบอล โดยนอกจากจะได้ฝึกกล้ามเนื้อแล้ว ยังช่วยเรื่องการประสานสัมพันธ์ระหว่างสายตาและมือด้วย
 • ส่งเสริมความคิดและสติปัญญา ได้แก่ กล่องหยอดรูปทรงต่างๆ บล็อกไม้ หนังสือภาพ หนังสือนิทาน แป้งโดว์ สีเทียนและกระดาษแผ่นใหญ่
ของเล่นเสริมพัฒนาการ 2 ปี

ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 2 ขวบ

 • ส่งเสริมกล้ามเนื้อและการประสานสัมพันธ์ สร้างสมดุลร่างกาย ฝึกใช้กล้ามเนื้อแขนขาในการทรงตัว เช่น ม้าโยก จักรยาน 4 ล้อ ฝึกร้อยลูดปัดเม็ดใหญ่ วาดรูปด้วยสีเทียนหรือสีน้ำ ปั้นแป้งโดว์ ที่เคาะจังหวะ ตัวต่อเลโก้ตัวใหญ่
 • ส่งเสริมความคิดและสติปัญญา ได้แก่ ของเล่นที่ส่งเสริมและฝึกทักษะในการแก้ปัญหา ลองผิดลองถูก เรียนรู้เรื่องขนาด สีสัน และรูปทรง เช่น บล็อกไม้ ของเล่นที่สามารถเคลื่อนที่ได้ หนังสือนิทาน
ของเล่นเสริมพัฒนาการ 3 ปี

ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 3 ขวบ

 • ส่งเสริมกล้ามเนื้อและประสานสัมพันธ์ ช่วยส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก เช่น จักรยานสามล้อ จักรยานขาไถ กระบะทราย แป้งโดว์ ทรายวิทยาศาสตร์ 
 • ส่งเสริมความคิดและสติปัญญา กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ หนังสือนิทาน สีประเภทต่างๆ (สีไม้/สีเทียน/สีน้ำ) บล็อกไม้ จิ๊กซอว์ไม้ จิ๊กซอว์แม่เหล็ก ตัวต่อเลโก้ขนาดเล็กลงมา
 • ส่งเสริมบทบาทสมมติ ได้แก่ ชุดของเล่นเลียนแบบของจริง เช่น ตุ๊กตา ชุดก่อสร้าง ผักผลไม้ อุปกรณ์เกี่ยวกับอาชีพต่าง
ของเล่นเสริมพัฒนาการ 4 ปี

ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 4 ขวบ

 • ส่งเสริมกล้ามเนื้อและประสานสัมพันธ์ ได้แก่ กระบะทราย เชือกกระโดด จักรยาน 2 ล้อ  
 • ส่งเสริมความคิดและสติปัญญา กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้เรื่องโครงสร้าง ได้แก่ หนังสือวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก ชุดแม่เหล็กรูปทรงเลขาคณิต บล็อกไม้ ต่อตัวเลโก้ขนาดกลาง กิจกรรมการทำแป้งโดว์ในรูปแบบต่างๆ
 • ส่งเสริมบทบาทสมมติ ได้แก่ หนังสือนิทาน ตุ๊กตาสัตว์ต่างๆ ของเล่นเลียนแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ของเล่นเสริมพัฒนาการ 5 ปี

ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 5 ขวบ

 • ส่งเสริมกล้ามเนื้อและประสานสัมพันธ์ เช่น กิจกรรมร้อยเชือก ร้อยลูกปัด, ฝึกการทรงตัวและสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหา เช่น รองเท้าสเก๊ต ,ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นดนตรี 
 • ส่งเสริมความคิดและสติปัญญา กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้เรื่องโครงสร้างและความสมดุล เช่น การสร้างเมืองและตัวละครจากบล็อกไม้หรือแม่เหล็กรูปทรงเลขาคณิต การนำเอากระดาษลังมาสร้างสรรค์เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ชุดการทดลองวิทยาศาสตร์
 • ส่งเสริมบทบาทสมมติ สะท้อนความคิด เข้าใจตนเองและผู้อื่น ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้จริงในชีวิตประจำวันสำหรับเด็ก เช่น อุปกรณ์ทำอาหาร อุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์เกี่ยวกับอาชีพ