ดนตรีเด็กเล็ก

การเรียนดนตรีสำหรับเด็กเล็ก ที่เด็กๆร้องเพลง เคาะๆ เขย่าๆ เครื่องดนตรี เต้นไปเต้นมา เลยอาจเกิดคำถามว่า “เรียนแล้วมันได้อะไรหรอ”

ดนตรีเด็กเล็ก

ดนตรี คือภาษา ภาษาหนึ่ง และธรรมชาติได้ให้ช่วงทองกับมนุษนย์ในการเรียนรู้ภาษา มาตอนอายุ 1-2 ปี และค่อยๆ ลดลง จนคงที่ตอนอายุ 4-5 ปี

แต่ในช่วงอายุก่อน 5 ปี กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆ ก็ยังไม่พร้อมที่จะเล่นเครื่องดนตรี ฉะนั้น รูปแบบการเรียนที่เน้นไปที่การฟัง การร้อง การเคลื่อนไหวร่างกาย จึงถูกนำมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการร่างกาย และธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กเช่น

  • การเรียนรู้ค่าโน้ต
    • รูปแบบการเรียนเด็กโต (เล่นเครื่องดนตรี) : แยกแยะรูปตัวโน้ต, บอกนิยาม, บอกค่าความยาว คือเรียนรู้แบบเข้าใจด้วยเหตุผล และสัญลักษณ์
    • ส่วนรูปแบบการเรียนของเด็กเล็ก : โน้ตค่ายาวกว่าเดินเป็นเจ้าหมีใหญ่ โน้ตค่าสั้นกว่ากระโดดเป็นกระต่ายน้อย
  •  
  • หรือการที่เด็กๆ ฟังและร้องเพลง ร้องโน้ต จะช่วยให้แยกแยะเสียงตัวโน้ตได้แม้หลับตา ซึ่งทักษะนี้ ก็ฝึกในเด็กโตได้เช่นกัน แต่ต้องใช้เวลาฝึกนานกว่าพอสมควร

บทสรุป

การเรียนดนตรีเด็กเล็ก คือการเรียนรู้ดนตรีผ่านการฟัง ร้อง เล่น และเคลื่อนไหวร่างกาย

แต่ละพัฒนาการมีช่วงเวลาทองของมัน