ทักษะ EF คืออะไร ส่งเสริมได้อย่างไร

ทักษะ EF คือ การทำงานของสมองส่วนหน้า ที่ควบคุมความคิด พฤติกรรม อารมณ์ แล้วนำพาตัวเองไปสู่เป้าหมายได้

ทักษะนี้ไม่ได้มีตัวมนุษย์มาแต่แรกเกิด เหมือนการหายใจ หรือการย่อยอาหาร แต่ทักษะ EF จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อมนุษย์ได้รับการเลี้ยงดู และฝึกฝนอย่างเหมาะสม

ทักษะ EF สามารถพัฒนาได้ตลอดชีวิต แต่ช่วง 3-5 ปี เป็นช่วงที่พัฒนาได้ดีที่สุด ทุกพัฒนาการมีลำดับขั้น ซึ่งทักษะ EF ถือเป็นพัฒนาการขั้นบนๆ ฉะนั้นพัฒนาการตัวตน พัฒนาการ 4 ด้านที่ดี จะช่วยสนับสนุนให้ทักษะ EF พัฒนาได้ดี

การส่งเสริมทักษะ EF ของเด็กอายุ 0-1.6 ปี

การส่งเสริมทักษะ EF ในเด็กอายุ 0-1.6 ปี

เมื่อเด็กน้อยลืมตาขึ้นมาในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาล สิ่งแรกที่เขาต้องการคือ ใครซักคนที่ไว้ใจได้ เข้าใจเขาและเป็นคนที่สามารถพึ่งพาได้ เนื่องจากพวกเขายังไม่รู้จักความสามารถตนเอง รวมถึงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย

พ่อแม่จึงมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการเหล่านั้นอย่างไม่มีเงื่อนไข แม่จะต้องสร้าง “ตัวตน” เพื่อทำให้ลูกเห็นว่า เราเป็น “แม่ที่มีอยู่จริง” เราสามารถดูแลและให้ความอบอุ่นแก่พวกเขาได้ เมื่อแม่สามารถสร้างความผูกพันและสร้างความไว้วางใจให้กับลูกได้แล้ว ลูกน้อยจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่นและมีความหวังที่จะเรียนรู้กับโลกใบนี้ต่อไป

“สายสัมพันธ์” จะเกิดขึ้นเมื่อก็ต่อเมื่อสิ่งนั้น “มีอยู่จริง” สายสัมพันธ์เป็นเสมือนเชือกเส้นยาว ที่ยึดโยงความรู้สึกของคนทั้งสองไว้ ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดบนโลก หน้าของแม่ก็จะถูกประทับไว้ในใจเขาเสมอ ซึ่งจะส่งผลต่อความคิด พฤติกรรมและการกระทำของลูกน้อยในอนาคต

ตัวอย่างวิธีการส่งเสริม EF

Sensory plays เป็นกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเด็กเล็ก เนื่องจากเวลาที่เด็กทารกเกิดมานั้น พัฒนาการเหล่านี้ยังไม่สมบูรณ์มากนัก พ่อแม่จึงควรกระตุ้นให้ลูกน้อยได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การมองเห็น การได้กลิ่น การได้ยิน การลิ้มรส และการสัมผัส

โดยเด็กในวัยนี้อาจจะยังตอบสนองได้ไม่เต็มที่มากนัก จึงต้องอาศัยระยะเวลาในการเรียนรู้และการกระตุ้นจากบุคคลรอบข้าง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อยอดไปสู่การพัฒนาการของเซลล์สมองนั่นเอง

การส่งเสริมทักษะ EF ของเด็กอายุ 1.6-3 ปี

การส่งเสริมทักษะ EF ในเด็กอายุ 1.6-3 ปี

สายสัมพันธ์ที่ดี มีผลต่อการสร้าง ตัวตน ของเด็กในช่วงวัยนี้เป็นอย่างมาก พ่อแม่มีหน้าที่ “สะท้อน” ให้เขาได้มองเห็นว่าตนเองเป็นใคร มีความสามารถยังไง ทำอะไรได้หรือไม่ได้ ปล่อยให้ลูกเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามวัย ไม่คาดหวังหรือกดดันมากเกินไป

เด็กในช่วงวัยนี้เรียนรู้ที่จะทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง หากได้รับการสนับสนุนและกระตุ้นให้เด็กได้กระทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองตามสมควร เด็กจะมีการพัฒนาตัวเองไปในลักษณะที่มีโอกาสเลือกลอง และอยู่ในระเบียบวินัยไปในตัว ในทางตรงข้ามถ้าพ่อแม่เคร่งครัดเจ้าระเบียบให้เด็กอยู่ในระเบียบตลอดเวลาหรือเลี้ยงดูแบบปกป้องมากเกินไป (ไม่ยอมรับสิ่งที่เด็กทำขึ้นมาด้วยตนเอง เด็กจะพัฒนาตัวเองไปในรูปแบบที่ไม่แน่ใจในตนเองหรือไม่กล้าที่จะทำอะไรด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา

ตัวอย่างวิธีการส่งเสริม EF
การส่งเสริมทักษะ EF ของเด็กอายุ 3-5 ปี

การส่งเสริมทักษะ EF ในเด็กอายุ 3-5 ปี

ในระยะนี้ถือเป็นช่วงวัยแห่งการ “สร้างประสบการณ์เพื่อเกิดทักษะ” คุณแม่มีหน้าที่จัดหาประสบการณ์ สร้างสถานการณ์ที่จะทำให้ลูกน้อยของเราได้สังเกต สงสัย ตั้งคำถาม คิดวิเคราะห์ คัดเลือก วางแผน ตัดสินใจ ลงมือทำ ลองผิดลองถูก แสดงความคิดเห็น และนำไปสู่การเลือกวิธีในการแก้ปัญหา เพื่อเกิดการพัฒนาของเซลล์ในสมองอย่างสูงสุด

เด็กในวัยนี้จะมีความกระตือรือร้น ต้องการมีความรับผิดชอบ อยากช่วยเหลืองานบ้าน เข้าใจและคุ้นเคยลำดับขั้นตอนของกิจวัตรประจำวันของตนเอง เริ่มอยากมีของเป็นของตนเอง เช่น ตุ๊กตา ของเล่น สัตว์เลี้ยง สนใจในงานและกิจกรรมของผู้ใหญ่ มีการลอกเลียนแบบการทำงานหรือบุคลิกภาพของบุคคลที่เขาประทับใจ พ่อแม่เป็นบทบาทสำคัญในการเป็นต้นแบบให้กับลูกๆ

ตัวอย่างวิธีการส่งเสริม EF
การส่งเสริมทักษะ EF ของเด็กอายุ 5-7 ปี

การส่งเสริมทักษะ EF ในเด็กอายุ 5-7 ปี

สมองของเด็กในช่วงวัยนี้เปรียบเหมือนเส้นทางที่คดเคี้ยวและเลี้ยวลด เขาสามารถคิดได้อย่างมีตรรกะ เข้าใจถึงสาเหตุและผลกระทบ เป็นระยะที่เขามีเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในหลายๆ ด้าน มีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งแวดล้อมต่างๆ การเสาะแสวงหาสิ่งต่างๆ และการมีประสบการณ์กับสิ่งใหม่ ๆ กลายเป็น ‘งานประจำวัน’ ของเขา

จุดสำคัญของพัฒนาการระยะนี้คือการได้แสดงออกว่าเขามีความคิด และมีความสามารถเหมือนผู้ใหญ่คนอื่น ๆ เช่นกัน ในช่วงอายุนี้พ่อแม่เป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตเพราะเป็นระยะที่พวกเขาเริ่มไตร่ตรองถึงอนาคต การที่ได้พิสูจน์ว่ามีความสามารถกระทำสิ่งต่างๆ ในขอบเขตของเขาได้อย่างเหมาะสม ทำให้เด็กในวัยนี้มีความเชื่อมั่นว่าเขาจะประสบความสำเร็จในอนาคต

ตัวอย่างวิธีการส่งเสริม EF

ซึ่งในปัจจุบันมีบอร์ดเกมส์ให้คุณแม่เลือกสรรให้กับลูกน้อยมากมาย ที่จะช่วยให้เด็ก ได้พัฒนาทั้งความคิดสร้างสรรค์ สมาธิ ความจำ การวางแผน การสร้างกลยุทธ์ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น เกมส์ Spinderrella เป็นเกมส์ที่เด็กๆ จะได้ควบคุมโดยการใช้แม่เหล็กในชักรอกลงมากินเบี้ยคู่แข่ง หรือ เกมส์ Splendor เป็นเกมส์ซื้อขายเพชร ที่ต้องใช้ไหวพริบในการวางแผนหยิบเหรียญ หรือเกมส์ Halli Galli เป็นเกมส์ที่ผู้เล่นจะต้องดูและจำการ์ดของตนเพื่อกดกระดิ่งให้เร็วที่สุด ซึ่งนอกจากเด็กๆ จะได้เรียนรู้กฏกติกาที่มีความแตกต่างกันในแต่ละเกมส์แล้ว เด็กๆ ยังได้มี ‘ช่วงเวลาแห่งคุณภาพ’  ที่ได้ใช้ร่วมกับทุกคนในครอบครัวอีกด้วย

ลูกจะโตไปเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู

Music and EF มีคอร์สดนตรีที่ส่งเสริมทักษะ EF มาทดลองกันได้นะคะ มีคำถามเพิ่มเติมทักมาได้เลยค่ะ ครูตอบเอง^^