พัฒนาการทางด้านอารมณ์
ของเด็ก แรกเกิด-6ขวบ

พัฒนาการด้านอารมณ์ 0-3ขวบ

พัฒนาการทางด้านอารมณ์ เด็กแรกเกิด - 3ขวบ

 • ร้องไห้เมื่อรู้สึกเสียใจ

 

 • ยิ้ม หัวเราะ กรี้ด เมื่อมีความสุข 

 

 • ต้องการการพึ่งพาและได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่น

 

 • พูดได้ไม่เยอะ ไม่ทันความคิดของตนเอง จึงแสดงออกด้วยท่าทีที่ไม่เหมาะสม เช่น ตี ขว้างปา กรี้ด

 

 • ยังไม่สามารถกะระยะ หรือจดจำน้ำหนักมือได้ จึงแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่ดูก้าวร้าว 

 

 • สำรวจตนเอง ว่าตนเองสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อรับรู้ถึงความสามารถของตนเอง 

 

 • สำรวจผู้เลี้ยงดู ว่าสามารถรักและไว้ใจได้มากแค่ไหน โดยไม่สนใจว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดี

วิธีที่พ่อแม่ควรรับมือ
และตอบสนองต่อเด็ก แรกเกิด-3 ขวบ

 • ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานและตอบสนองทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านดีและด้านลบ เช่น เด็กร้องไห้ แสดงว่า self กำลังถูกทำลาย ให้เราเข้าไปโอบกอดจนกว่า self ของเด็กจะกลับมา

 

 • การที่เด็กเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง เพื่อที่จะทดสอบว่าตนเองสามารถทำอะไรได้บ้าง เราสามารถตอบสนองด้วยท่าทีที่เหมาะสม ทำได้โดยการสอนและทำให้ดู และพูดอย่างชัดเจนว่าทำอะไรได้หรือไม่ได้ โดยเด็กจะเรียนรู้จากการกระทำของผู้เลี้ยงดู (การบ่นไม่ช่วยอะไร) 

 

 • ไม่คาดหวังเกินวัย ไม่คาดหวังให้เขาเป็นในแบบที่เราต้องการ 

 

 • บอกรักผ่านการเล่น การกอด หอม โอบอุ้ม เล่านิทาน ปรากฏตัวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำให้รู้ว่า พ่อแม่มีอยู่จริง ส่งผลให้เด็กเกิดความไว้ใจคน และไว้ใจโลกต่อไป 

 

 • เวลาคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ พยายามจัดหาช่วงเวลาดังกล่าวให้ได้ เพื่อส่งต่อไปยังการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและผู้เลี้ยงดู 

 

 • สอนให้เด็กรู้จักการช่วยเหลือตามวัย ฝึกทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องคาดหวังความสมบูรณ์แบบ แต่คาดหวังให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง พ่อแม่มีหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยตามเท่าที่จำเป็น 

 

 • ตั้งกฎและกติกาอย่างชัดเจน ถ้าเด็กยังไม่สามารถทำได้ แสดงว่าเด็กยังไม่พร้อม ให้รอจนกว่าจะพร้อม เช่น วันนี้ยังไม่พร้อม วันหน้าค่อยลองใหม่ 

 

 • ชื่นชมทุกก้าวเล็กๆ ที่เกิดขึ้น ทุกคำชมมีความหมายเสมอ
พัฒนาการทางด้านอารมณ์4-6ปี

พัฒนาการทางด้านอารมณ์ เด็ก 3 - 6ขวบ

 • พร้อมที่จะเรียนรู้ผู้อื่น เรียนรู้โลก

 

 • ลองผิดลองถูก และเรียนรู้จากผลของการกระทำ

 

 • ชอบเลียนแบบ ทั้งในด้านบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ รวมถึงการกระทำและคำพูดของคนอื่น

 

 • มีจินตนาการกว้างไกล มีมโนภาพในใจตลอดเวลา

 

 • เล่นบทบาทสมมติกับผู้คนและสิ่งของ

 

 • ช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ง และเริ่มที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น

 

 • อยากรู้อยากเห็น สนใจในความเป็นไปของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวมากขึ้น

วิธีที่พ่อแม่ควรรับมือ
และตอบสนองต่อเด็ก 3-6 ขวบ

 • ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานและตอบสนองทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านดีและด้านลบ

 

 • เด็กยังคงต้องการความมั่นคงจากผู้เลี้ยงดู

 

 • เมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่ถดถอย อย่าพึ่งโทษว่าเป็นความผิดของเด็ก แต่ให้หาถึงสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตัวเด็ก

 

 • ไม่เอาลูกตนเองไปเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่น เด็กแต่ละคนมีความเฉพาะตนและมีความแตกต่างกัน 

 

 • ไม่คาดหวังเกินวัย

 

 • การที่พ่อแม่มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูก จะสามารถป้องกันทุกพฤติกรรมเสี่ยงได้ 

 

 • พ่อแม่และผู้เลี้ยงดู เปรียบเสมือนกระจกบานใหญ่ของเด็ก เด็กจะลอกเลียนแบบพฤติกรรมและคำพูดทั้งหมด มาปรับใช้กับตนเอง คิดไว้เสมอว่า ทุกพฤติกรรมของเรา จะถูกลอกเลียนแบบอย่างแน่นอน 

 

 • เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ อย่าคิดแทน และอย่าเอาความกลัวที่มีมากเกินไปของเรามาปิดกั้นการเรียนรู้ของเด็ก

 

 • ชมให้มากกว่าเดิม ชมแบบมีเป้าหมาย และชมด้วยความจริงใจ

 

 • ความพยายามของเด็ก คือสิ่งที่มีค่าที่สุด เราจึงควรชื่นชมและยินดีทุกครั้งที่เห็นเด็กมีความพยายาม

 

 • ทำให้เห็น ทำให้ดู ทำไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง

ทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ

พัฒนาการเด็ก และวิธีส่งเสริม (0-6ปี)