พัฒนาการ 4 ด้าน
เด็กแรกเกิด - 3เดือน

พัฒนาการ 4 ด้าน ของเด็กแรกเกิด-3เดือน

พัฒนาการเด็ก แรกเกิด - 3 เดือน

พัฒนาการด้านภาษา

 • เริ่มรู้จักการใช้เสียง (อือ ออ อู อา ) 
 • ใช้สีหน้า การเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกของตนเอง
 • ตอบสนองต่อการพูดคุยของพ่อแม่

 

พัฒนาการด้านร่างกาย

 • น้ำหนัก ชาย 2.8-6.4 กก. หญิง 2.7-6.0 กก
 • ส่วนสูง ชาย 47.6-61.9 ซม. หญิง 46.8-61.8 ซม.

กล้ามเนื้อมัดใหญ่
 • 1 เดือน เงยคางได้เล็กน้อยเวลานอนคว่ำ
 • 2 เดือน ใช้ท่อนแขนพยุงให้ศีรษะสูงขึ้น
 • 3 เดือน ชันคอได้
กล้ามเนื้อมัดเล็ก
 • 1 เดือน จ้องมองวัตถุที่ห่างจากใบหน้าประมาณ 8 นิ้วได้ และค่อยๆ มองตามวัตถุผ่านแนวกึ่งกลางตัว
 • 2 เดือน มองตามวัตถุในแนวราบ 180 องศา
 • 3 เดือนกำนิ้วมือของผู้ใหญ่ หรือตุ๊กตาเล็กๆได้

 

พัฒนาการด้านอารมณ์

 • ร้องไห้เพื่อแสดงความรู้สึกของตนเอง และหยุดร้องเมื่อได้รับการตอบสนอง

 

พัฒนาการด้านสังคม

 • มีการทดสอบพ่อแม่ว่าไว้ใจได้แค่ไหน

 

พัฒนาการด้านสติปัญญา

 • จำสีหน้าพ่อแม่ เสียง และสัมผัสของพ่อแม่ได้
 • หันตามเสียง และหันไปมาเพื่อดูสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ 

ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก แรกเกิด - 3 เดือน

การส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา

 • สังเกตความแตกต่างของเสียง สีหน้า ท่าทางว่าในขณะนั้น ลูกกำลังรู้สึกอย่างไร (ชอบ ไม่ชอบ เบนหน้าหนี ขยับแขนขา)
 • พูดคุย และสบตาในการทำกิจวัต ประจำวัน หยุดรอให้เด็กโต้ตอบบ้าง 
 • เลียนแบบเสียงที่ลูกทำ จะทำให้ลูกคุ้นชินและกล้าพูดคุยได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น

 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

 • กระตุ้นให้ลูกเอื้อมหยิบจับของต่างๆ 
 • ฝึกลูกให้ชันคอโดยการให้นอนคว่ำ เรียกชื่อ หรือเขย่าสิ่งของเหนือศรีษะ

 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ และสังคม

 • สังเกตระดับเสียง น้ำหนักในการสัมผัส ท่าทางในการอุ้ม ว่าลูกชอบแบบใด เพื่อให้เขารู้สึกอบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย และรับรู้ถึงความรักที่พ่อแม่มีให้เขา

 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา

 • นำของที่มีผิวสัมผัสที่แตกต่าง มาให้ลูกหยิบจับ เพื่อเรียนรู้ความแตกต่างของพื้นผิวต่างๆ 
 • พูดคุยและร้องเพลงกับลูกเป็นประจำ

ทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ

พัฒนาการเด็ก และวิธีส่งเสริม (0-6ปี)

ขอบคุณข้อมูลจาก

โรงพยาบาลศิริราช

pobpad.com