พัฒนาการ 4 ด้าน
เด็ก 1-2 ขวบ

พัฒนาการเด็ก 1-2 ปี

พัฒนาการเด็ก 1-2 ขวบ

พัฒนาการด้านภาษา

 •  เข้าใจและรับรู้คำและความหมายของคำมากขึ้น
 • ส่วนใหญ่เด็กจะสื่อสารหรือแสดงออกผ่านสีหน้า ท่าทาง สุ้มเสียง มากกว่า เช่น พยักหน้า หัวเราะ ยิ้ม มากกว่าคำพูด
 • เลียนเสียงพูด

 

พัฒนาการด้านร่างกาย

 • น้ำหนัก ชาย 8.3-11.0 กก. หญิง 7.7-10.5 กก.

 • ส่วนสูง ชาย 71.5-79.7 ซม. หญิง 68.8-78.9 ซม.

กล้ามเนื้อมัดใหญ่

 • เริ่มเดินเองได้

กล้ามเนื้อมัดเล็ก

 •  สามารถต่อบล็อกไม้ซ้อนกันได้ถึงสองชั้น
 • หยิบของเล่นชิ้นเล็กๆ ใส่เข้าหยิบออกจากกล่องได้

 

พัฒนาการด้านอารมณ์

 • ยังกลัวต่อวัตถุสิ่งของหรือสถานการณ์ต่างๆ เช่น กลัวเสียงดัง กลัวความมืด กลัวสัตว์
 • แสดงความเป็นตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมด้วยการปฏิเสธด้วยการส่ายหัว
 • เริ่มรู้สึกดีกับตนเอง เมื่อได้รับความรักและการชื่นชมจากพ่อแม่

 

พัฒนาการด้านสังคม

 • มีวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างหลากหลายรูปแบบ เช่น ส่งเสียงเอะอะ เรียกร้องความสนใจ โยนสิ่งของเพื่อให้คนมาเก็บ
 • ยังมีอาการกลัวคนแปลกหน้าอยู่
 • เล่นคนเดียวอยู่ในบริเวณใกล้ๆ เพื่อนมากกว่าเล่นด้วยกัน

 

พัฒนาการด้านสติปัญญา

 • มีความสนใจใคร่รู้
 • สวมบทนักสำรวจตัวน้อยอย่างแข็งขัน
 • ใช้ประสาทสัมผัส เช่น รื้อ ค้น คว้ามาจับ สัมผัส ชิม กัด เขย่า ดม กับสิ่งของที่อยู่ใกล้สายตา
 • เริ่มเข้าใจการใช้งานของสิ่งของต่างๆมากขึ้น เช่น หนังสือเอาไว้อ่าน จานมีไว้ใส่ข้าว เป็นต้น

ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 1-2 ขวบ

การส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา

 • สอนให้ลูกพูดตามสถานการณ์จริงและเรียกชื่อสิ่งนั้นทุกครั้ง เช่น “ข้าว” ในขณะที่กำลังตักข้าว “นั่ง” ในขณะที่กำลังนั่ง

 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

 • ชักชวนให้ลูกเดินไปยังที่ต่างๆ เดินขึ้นลงที่ชัน หรือเดินบนพื้นผิวที่แตกต่าง 
 • ส่งเสริมการขีดเขียนอย่างอิสระ ใช้สีเขียนลงบนวัสดุที่หลากหลาย

 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์

 • ปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับลูกโดยการทำกิจวัตรอย่างซ้ำๆ และควรเปิดโอกาสให้ลูกได้ทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง ไม่ห้ามอย่างพร่ำเพรื่อ ควรห้ามเฉพาะสิ่งที่จะทำให้เขาเกิดอันตรายเท่านั้น, ชื่นชมทุกครั้งที่มีโอกาส

 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม

 • เปิดโอกาสให้ลูกได้สื่อสารในแบบฉบับของเขา ,ลองพาไปพบเจอหรือเล่นกับเพื่อนวัยเดียวกัน

 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา

 • เริ่มเล่นบทบาทสมมติแบบง่ายๆ เช่น ป้อนข้าวตุ๊กตา  พาของเล่นไปอาบน้ำ 
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ให้เขาได้ทดสอบโดยการเทเข้าเทออก  เช่น เมล็ดถั่ว และขวดน้ำ

ทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ

พัฒนาการเด็ก และวิธีส่งเสริม (0-6ปี)

ขอบคุณข้อมูลจาก

โรงพยาบาลศิริราช

pobpad.com