พัฒนาการ 4 ด้าน
เด็ก 10-12 เดือน

พัฒนาการเด็ก 10-12 เดือน

พัฒนาการเด็ก 10-12 เดือน

พัฒนาการด้านภาษา

 • เริ่มเข้าใจสิ่งที่พ่อแม่พูดกับตนเอง
 • ทำตามคำสั่งง่ายๆ 
 • หยุดทำเมื่อได้ยินเสียงห้าม
 • ส่งเสียงได้หลายพยางค์ต่อเนื่องกัน
 • ใช้โทนเสียงที่แตกต่างกัน
 • พูดเป็นคำๆ ชัดเจนขึ้น เช่น หม่ำๆ น้ำๆ

 

พัฒนาการด้านร่างกาย

 • น้ำหนัก ชาย 7.9-10.6 กก. หญิง 7.2-10.2 กก.
 • ส่วนสูง ชาย 68.9-78.2 ซม. หญิง 66.7-77.6 ซม.

กล้ามเนื้อมัดใหญ่

 • เกาะเฟอร์นิเจอร์เดิน หรือเดินโดยใช้ผู้ใหญ่ช่วยจูงมือได้
 • เคลื่อนไหวตามเสียงดนตรีที่ได้ยิน

กล้ามเนื้อมัดเล็ก

 • ใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ในการหยิบจับสิ่งของได้ดี เช่น หยิบถั่วดำ หยิบกระดุมเม็ดใหญ่

 

พัฒนาการด้านอารมณ์

 • แสดงอาการไม่พอใจด้วยการขว้างปาสิ่งของ หรือทำท่าฮึดฮัดเวลาโมโห

 

พัฒนาการด้านสังคม

 • รู้จักปฏิเสธเมื่อไม่ต้องการ
 • ใช้วิธีการที่หลากหลายยิ่งขึ้นเพื่อเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่

 

พัฒนาการด้านสติปัญญา

 •  เรียนรู้เหตุและผลแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน จากการกระทำของตนเอง
 • การที่เด็กทำซ้ำๆ จะช่วยสร้างความจำและทำให้เด็กฝึกปฏิบัติให้ทำได้ดียิ่งขึ้น

 

ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 10-12 เดือน

การส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา

 • บอกลำดับขั้นให้ลูกเข้าใจว่าต้องทำอะไรก่อนหลัง
 • แปลงการกระทำของลูกเป็นคำพูด
 • บอกชื่อสิ่งที่ลูกชี้หรือกำลังสนใจ
 • เมื่อลูกพยายามเลียนเสียงตาม ให้ชมเชยทุกครั้ง
 • ชักชวนลูกให้ร้องเพลงไปด้วยกัน
 • อ่านหนังสือนิทานให้ฟังอย่างสม่ำเสมอ

 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

 • วางของที่ลูกสนใจไว้ไกลตัว เพื่อฝึกให้เขาคลานหรือเกาะเดิน
 • ไม่ควรใช้รถหัดเดิน เพราะจะทำให้เขาไม่ได้ฝึกการทรงตัว
 • ในช่วงแรกจับมือลูกสองข้างในการฝึกเดิน แล้วค่อยลดเหลือเพียงจูงมือเดิน
 • ให้ลูกลองหยิบอาหารชิ้นเล็กๆ เพื่อฝึกการควบคุมการใช้นิ้วมือหยิบจับสิ่งของต่างๆ

 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ และสังคม

 • พ่อแม่ควรสังเกตอารมณ์และพูดคุยกับลูกด้วยน้ำเสียงปกติรวมถึงหาวิธีการแก้ไขปัญหา เช่น เมื่อลูกเริ่มร้องไห้เพราะหิวข้าว พ่อแม่ควรบอกว่า หนูร้องไห้เพราะหิวข้าวใช่ไหม งั้นเดี๋ยวเราไปหยิบข้าวกันนะ
 • เมื่อลูกมีพฤติกรรมปฏิเสธว่าไม่ต้องการ พ่อแม่ควรรับรู้และไม่ควรเซ้าซี้

 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา

 • จัดกิจกรรมง่ายๆที่ทำให้ลูกได้สำรวจและเรียนรู้สิ่งรอบตัว
 • ให้เด็กได้ฝึกโยน ขว้างปาสิ่งของ เขย่าสิ่งของ เปิด-ปิดสวิทช์ไฟ
 • ให้เขาได้สำรวจการทำงานของสิ่งต่างๆ

ทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ

พัฒนาการเด็ก และวิธีส่งเสริม (0-6ปี)

ขอบคุณข้อมูลจาก

โรงพยาบาลศิริราช

pobpad.com