พัฒนาการ 4 ด้าน
เด็ก 2-3 ขวบ

พัฒนาการเด็ก 2- 3 ปี

พัฒนาการเด็ก 2-3 ขวบ

พัฒนาการด้านภาษา

 • เริ่มเข้าใจในการใช้ภาษามากขึ้น
 • รู้จักการพูดเป็นคำ แทนการใช้ภาษาทารก เช่น คำว่า “หิวข้าว” แทนการออกเสียงว่า “หม่ำ ๆ”
 • จดจำและเข้าใจคำศัพท์ใหม่ ๆ ได้มากกว่า 50 คำ

 

พัฒนาการด้านร่างกาย

 • น้ำหนัก ชาย 10.5-14.4 กก. หญิง 9.7-13.7 กก.
 • ส่วนสูง ชาย 71.5-79.7 ซม. หญิง 80.8-89.9 ซม.
 • สามารถเดินได้คล่องแคล่วขึ้น
 • รู้จักการวิ่งเล่น หลบสิ่งกีดขวาง
 • กระโดดได้ด้วยเท้าทั้ง 2 ข้าง
 • เล่นโยนลูกบอล หรือเตะลูกบอลไปบนพื้น
 • สามารถถอดเสื้อผ้าที่ใส่อยู่ออกได้เอง
 • ให้ความร่วมมือในการฝึกการขับถ่าย
 • สามารถคุมการปัสสาวะ นานประมาณ 3 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย
 • เริ่มทานข้าวเอง

 

พัฒนาการด้านอารมณ์

 • มีการแสดงออกทางด้านอารมณ์มากขึ้น เช่น โกรธ โมโห แสดงความรู้สึกอิจฉา แสดงความวิตกกังวล แสดงความเป็นเจ้าของ
 • เริ่มแสดงความเป็นตัวของตัวเอง เช่น กล้าที่จะปฏิเสธ หรือต่อต้านมากขึ้น

 

พัฒนาการด้านสังคม

 •  เริ่มสนใจในสิ่งที่คนอื่นๆ ทำ
 • รู้สึกตื่นเต้นที่ได้อยู่รายล้อมกับเด็กคนอื่น

 

พัฒนาการด้านสติปัญญา

 • มีการใช้ความคิดที่ซับซ้อนมากขึ้น
 • พร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ
 • รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากขึ้น

 

ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2-3 ขวบ

การส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา

 • พูดคุยกับลูกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะช่วยให้ลูกได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ และได้รู้จักการเข้าสังคมไปในตัว

 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

 • พาลูกออกไปเล่นในสถานที่กว้าง เช่น วิ่ง กระโดด ปืนป่าย เล่นบอล สำรวจธรรมชาติ เพื่อได้พัฒนาทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ รวมถึงได้พัฒนาพัฒนาการทางด้านอื่นๆไปพร้อมๆกัน

 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์

 • สอนให้รู้จักเข้าใจและเสนอวิธีการในการระงับอารมณ์ของตนเองในรูปแบบที่หลากหลาย

 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม

 • เปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้การเล่นและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เช่น ปู่ย่าตายาย ผู้ใหญ่คนอื่น เด็กต่างวัย หรือเด็กวัยเดียวกัน พ่อแม่คอยดูแลอยู่ห่างๆ ป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับลูก

 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา

 • ให้อิสระในการเรียนรู้ ไม่ปิดกั้นและจำกัดการเรียนรู้ของเขา คอยช่วยเหลืออยู่เพียงห่าง ๆ

ทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ

พัฒนาการเด็ก และวิธีส่งเสริม (0-6ปี)

ขอบคุณข้อมูลจาก

โรงพยาบาลศิริราช

pobpad.com