พัฒนาการ 4 ด้าน
เด็ก 3-4 ขวบ

พัฒนาการ4ด้าน เด็ก 3- 4 ปั

พัฒนาการเด็ก 3-4 ขวบ

พัฒนาการด้านภาษา

 • เริ่มพูดเป็นประโยคง่ายๆ ได้ 2-3 ประโยค
 • ทำตามคำสั่งต่อเนื่องกับ 2 วัตถุเช่น “เก็บลูกบอลแล้วเอาตุ๊กตามาให้แม่”
 • สามารถจำชื่อของเพื่อนๆ
 • บอกชื่อและอายุของตัวเอง

 

พัฒนาการด้านร่างกาย

 •  น้ำหนัก ชาย 12.1-17.2 กก. หญิง 11.5-16.5 กก.
 • ส่วนสูง  ชาย 89.4-100.8 ซม.  หญิง 88.1-99.2 ซม.
 • สามารถยืนด้วยขาข้างเดียวโดยไม่เกาะได้นาน 3-5 วินาที
 • วาดเส้นเป็นวงกลมได้
 • รับลูกบอลที่โยนให้ได้
 • กระโดดขาเดียวได้

 

พัฒนาการด้านอารมณ์

 • แสดงอารมณ์และสื่อสารสิ่งที่เขารู้สึกได้อย่างชัดเจน เช่น อารมณ์โกรธ หรือมีความสุข 
 • ปฏิเสธด้วยคำว่า ไม่
 • แสดงอาการต่อต้านเมื่อถูกบังคับอยู่บ้าง

 

พัฒนาการด้านสังคม

 • มีความเป็นตัวของตัวเองสูง
 • ยังไม่เข้าใจเหตุผลต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้ง
 • สามารถสอนให้รู้จักคำว่าอดทน และรอคอยได้

 

พัฒนาการด้านสติปัญญา

 • เล่นและเรียนรู้ในรูปแบบที่ซับซ้อนเป็นระบบมากขึ้น
 • เล่นบทบาทสมมุติ
 • มีจินตนาการที่สูง
 • เปิดหนังสือทีละแผ่น
 • ต่อก้อนไม้สูง 8 ชั้น
 • รู้จักจำนวน 1-3 ชิ้น 
 • เริ่มนับเลข

ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 3-4 ขวบ

การส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา

 • อ่านและเล่านิทาน ร้องเพลง เล่นบทบาทสมมติ ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ระบายสี วาดรูป

 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

 • ให้เล่นของเล่นที่มีความแตกต่างทั้งทางด้านขนาด รูปทรง วัตถ และพื้นผิว
 • เล่นเกมหรือทำกิจกรรมที่ฝึกการทรงตัว เช่น กระโดดหน้าหลัง ปืนป่าย 

 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์

 • สนใจความรู้สึกของลูก ตอบสนองโดยการไม่บังคับหรือตามใจมากเกินไป
 • ตักเตือนด้วยความเข้าใจ เมื่อลูกทำผิดพลาด ไม่ใช้อารมณ์กับลูก
 • สอนวิธีการจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้น

 

การส่งเสริมพัฒนาการสังคม

 • ให้ช่วยเหลือตนเอง ช่วยงานบ้านง่ายๆ 
 • พาเขาไปเล่นร่วมกับเด็กคนอื่น สังเกตวิธีการการเข้าสังคมของลูก เพื่อที่จะเข้าใจธรรมชาติในการเข้าสังคมของลูก

 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา

 • จัดกิจกรรมที่เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาง่ายๆ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
 • ถามคำถามที่ทำให้เด็กได้คิด และทุกคำตอบของเด็ก ไม่มีถูกผิด ไม่ปิดกั้นจินตนาการและโอกาสในการลองถูกลองผิด

ทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ

พัฒนาการเด็ก และวิธีส่งเสริม (0-6ปี)

ขอบคุณข้อมูลจาก

โรงพยาบาลศิริราช

pobpad.com