พัฒนาการ 4 ด้าน
เด็ก 4-5 ขวบ

พัฒนาการเด็ก 4 ด้าน เด็ก 4- 5 ปี

พัฒนาการเด็ก 4-5 ขวบ

พัฒนาการด้านภาษา

 • เป็นคนช่างพูด สามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่วและชัดเจน
 • รู้จักชื่อ นามสกุล และชื่อเล่นของตัวเอง
 • บอกเล่าเรื่องราวส่วนตัวให้คนอื่นฟังได้อย่างต่อเนื่อง
 • ใช้ประโยคที่ซับซ้อน และพูดเป็นประโยค 5-6 คำ
 • เริ่มเลียนแบบการใช้คำไม่สุภาพ/คำหยาบคาย

 

พัฒนาการด้านร่างกาย

 • น้ำหนัก ชาย 13.6-19.9 กก.  หญิง 13.0-19.2 กก.
 • ส่วนสูง ชาย 95.5-108.2 ซม.  หญิง 95.0-106.9 ซม.
 • มีพัฒนาการทางกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ที่แข็งแรงขึ้น
 • เรียนรู้วิธีควบคุมร่างกาย ทรงตัว
 • เหยียบและบังคับรถสามล้อหรือเริ่มหัดขี่จักรยานสองล้อ
 • สามารถแต่งตัวได้เองและไปเข้าห้องน้ำเองได้แล้ว
 • เริ่มวาดรูปหน้าคนและแขนขา รูปทรงต่าง ๆ เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม
 • เขียนหนังสือเป็นตัวอักษรได้
 • ใช้กรรไกรตัดกระดาษเป็นเส้นตรงหรือตัดตามรูปภาพ

 

พัฒนาการด้านอารมณ์

 • แสดงออกว่าตัวเองมีอารมณ์โกรธ และมีคำพูดที่บ่งบอกว่าไม่พอใจ เช่น “หนูไม่อยากเล่นที่นี่”
 • แสดงความต่อต้านหากถูกคาดหวังให้ทำสิ่งใดมากเกินไป

 

พัฒนาการด้านสังคม

 • เริ่มต้นพูดโกหกเล็กน้อย เพื่อไม่ให้ตัวเองผิด
 • ชอบเล่นกับเพื่อน ๆ มากกว่าเล่นคนเดียว
 • สนุกสนานเมื่อเล่นกับเพื่อน และมักจะเอาใจเพื่อน
 • ต้องการเป็นผู้นำ โดยให้ผู้อื่นทำตามตนเอง
 • เข้าใจกฎกติกาของเกม

 

พัฒนาการด้านสติปัญญา

 • สร้างผลงานตามความคิด จินตนาการของตัวเองโดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
 • ช่างซักถามและตั้งคำถาม เช่น ทำไม อะไร ใคร เมื่อไหร่
 • เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวัตถุ 2 ชนิด
 • จำแนกสิ่งต่าง ๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5
 • ท่องพยัญชนะ
 • จดจำรูปทรงและสี
 • เริ่มนับเลขได้เพิ่มขึ้น
 • รู้จักสนทนาโต้ตอบ แม้ว่าการโต้แย้งอาจไม่สมเหตุสมผล
 • พยายามทำสิ่งต่างๆ และพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองเมื่อได้รับคำแนะนำ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 4-5 ขวบ

การส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา

 • เปิดโอกาสให้เขาได้เล่าเรื่องราวต่างๆ โดยไม่ตัดสินว่าเขาทำถูกหรือผิด
 • ชวนแต่งนิทาน แต่งเรื่องราว เล่นบทบาทสมมติที่ให้เขาเป็นคนกำหนดตัวละครต่างๆ

 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

 • ส่งเสริมการทำกิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย เช่น เรียนเต้น เล่นกีฬาง่ายๆ หรือเล่นดนตรี 
 • ส่งเสริมให้ลูกได้สร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้มือ เช่น วาดรูป ปั้นดิน เป็นต้น

 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์

 • เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก ส่งเสริมให้ลูกรู้จักคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง

 

การส่งเสริมพัฒนาการสังคม

 • สอนให้รู้จักการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น
 • เอาใจเขามาใส่ใจเรา
 • รู้จักแบ่งปัน  
 • ยอมรับกติกา ทำใจยอมรับได้เมื่อตนเป็นผู้แพ้ เข้าใจทั้งตนเองและผู้อื่น

 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา

 • ตอบคำถามตามความเป็นจริงโดยยึดเหตุและผล ไม่จำเป็นต้องตอบทุกคำถาม บางคำถามอาจจะถามกลับให้เด็กลองช่วยคิดได้ 

ทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ

พัฒนาการเด็ก และวิธีส่งเสริม (0-6ปี)

ขอบคุณข้อมูลจาก

โรงพยาบาลศิริราช

pobpad.com