พัฒนาการ 4 ด้าน
เด็ก 4-6 เดือน

พัฒนาการ 4 ด้าน ของเด็ก 4-6 เดือน

พัฒนาการเด็ก 4-6 เดือน

พัฒนาการด้านภาษา

 • ทำเสียงได้แตกต่างจากเดิม เพื่อตอบสนองต่อเสียงและพฤติกรรมของพ่อแม่
 • ขยับแขนขามากขึ้นเพื่อทำให้รู้ว่าชอบหรือสนใจสิ่งนั้น
 • หันมองหาที่มาของเสียง 
 • เปล่งเสียงในลำคอ

 

พัฒนาการด้านร่างกาย

 • น้ำหนัก ชาย 5.3-8.4 กก. หญิง 4.9-7.9 กก
 • ส่วนสูง ชาย 58.1-69.2 ซม. หญิง 56.8-69.1 ซม.
กล้ามเนื้อมัดใหญ่
 • นอนคว่ำและหงายได้คล่อง
 • หมุนและกลิ้งตัวได้
 • นั่งเองได้ แต่ต้องช่วยประคอง
 • ใช้มือในการพยุงตัวโดยให้แขนตึง เพื่อทำให้ตนเองยกตัวได้สูงขึ้น
 • เมื่อพ่อแม่ประคองใต้รักแร้ ลูกจะสามารถใช้เท้ารับน้ำหนักและยืนบนพื้นได้
กล้ามเนื้อมัดเล็ก
 • 4 เดือน คว้าจับกุ๋งกิ๋ง
 • 6 เดือน เอื้อมมือหยิบของ

 

พัฒนาการด้านอารมณ์

 • ส่งเสียงบ่นหรือทำเสียงไม่พอใจในลำคอ

 

พัฒนาการด้านสังคม

 • เริ่มเข้าใจในกิจวัตรประจำวันของตัวเอง
 • จำหน้าของพ่อแม่ได้
 • มีท่าทีไม่ไว้ใจคนแปลกหน้า

 

พัฒนาการด้านสติปัญญา

 • ไขว่คว้าสิ่งของที่ตนเองสนใจ
 • สำรวจสิ่งต่างๆ ด้วยมือและปาก
 • สนใจตัวเองในกระจกเงา
 • สนใจบุคคลอื่นด้วยการมองตา ปาก หรือ สิ่งต่างๆที่เป็นจุดเด่นบนใบหน้าของผู้อื่น- เริ่มเล่นจ๊ะเอ่ได้

ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 4-6 เดือน

การส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา

 • พูดคุยกับลูกในกิจวัตรประจำวันด้วยคำพูดที่สั้นกระชับ
 • เล่าถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวให้ฟัง แม้ว่าลูกจำยังไม่สามารถพูดได้ 
 • เมื่อลูกเปล่งเสียงโต้ตอบ ให้พ่อแม่ให้ความสนใจกับเสียงที่ลูกกำลังสื่อสาร ซึ่งจะช่วยให้เขาอยากสื่อสารต่อไป

 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

 • เปิดโอกาสให้ลูกได้สัมผัสพื้นผิวที่แตกต่าง เพื่อดูการตอบสนองของลูก 
 • เมื่อลูกนอนคว่ำ เอาสิ่งของที่ลูกสนใจกระตุ้นให้เขามองตาม ย้ายของเล่นไปมา เพื่อให้ลูกมองตามและฝึกการยกตัว
 • ประคองตัวลูกใต้รักแร้ เพื่อฝึกให้ลูกยืนและลงน้ำหนักที่เท้า 
 • ในตอนปลายของวัย ฟันจะเริ่มขึ้น ให้พ่อแม่หายางนิ่มๆ ที่ขนาดพอดีๆ และปลอดสารพิษมาให้ลูกกัดเล่น- สัมผัสและสำรวจอวัยวะต่างๆในร่างกาย

 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ และสังคม

 • ตอบสนองความต้องการและแสดงความสนใจด้วยความอ่อนโยน ไม่ว่าลูกจะดีใจหรือร้องไห้ 
 • เมื่อลูกมีท่าทีหรืออาการหวาดกลัวคนแปลกหน้า ให้พ่อแม่อุ้มและตอบสนองด้วยท่าทีที่อ่อนโยน เพื่อทำให้เขารู้สึกปลอดภัย ในขณะนั้นให้พ่อแม่คุยกับบุคคลแปลกหน้าด้วยท่าทีที่เป็นปกติ เพื่อให้โอกาสลูกในการปรับตัว 
 • พูดคุยและโต้ตอบกับลูกในระยะที่ลูกมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ลูกจดจำการเคลื่อนไหวของคำพูดและสีหน้าอารมณ์ต่างๆของพ่อแม่

 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา

 • หาของเล่นที่ปลอดภัยให้ลูกได้สำรวจด้วยมือและปาก 
 • เลือกสิ่งของที่มีความแตกต่างทางด้านรูปทรง น้ำหนัก พื้นผิว 
 • แสดงให้ลูกเห็นถึงวิธีการเล่นที่แตกต่างและหลากหลาย
 • พูดคุยกับลูกในขณะที่ลูกกำลังสำรวจ 
 • เริ่มเล่นจ๊ะเอ๋กับลูก

ทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ

พัฒนาการเด็ก และวิธีส่งเสริม (0-6ปี)

ขอบคุณข้อมูลจาก

โรงพยาบาลศิริราช

pobpad.com