พัฒนาการ 4 ด้าน
เด็ก 5-6 ขวบ

พัฒนาการเด็ก 4 ด้าน เด็ก 5-6 ปี

พัฒนาการเด็ก 5-6 ขวบ

พัฒนาการด้านภาษา

 • พูดประโยคที่มี 5 คำขึ้นไป และพูดชัดมากขึ้น
 • มีคลังคำศัพท์ในหัวมากขึ้นประมาณ 1,500 คน
 • รู้เรื่องของเวลา เช่น เมื่อวาน วันนี้ พรุ่งนี้
 • ใช้คำได้ทุกประเภท ทั้งคำนาม สรรพนาม กริยา บุพบท และคำอื่น ๆ

 

พัฒนาการด้านร่างกาย

 • น้ำหนัก ชาย 15.0-22.6 กก. หญิง 14.4-21.7 กก.
 • ส่วนสูง ชาย 102.0-115.1 ซม. หญิง 101.1-113.9 ซม.
 • ฟันแท้ซี่แรกเริ่มโผล่ขึ้นมาบริเวณเหงือก
 • ใช้ห้องน้ำได้โดยไม่ต้องช่วยเหลือ
 • เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวและทรงตัวได้ดี ทั้งการกระโดดและการก้าวข้ามสิ่งกีดขวาง
 • ทรงตัวขณะยืนขาเดียวและปิดตาข้างหนึ่ง
 • วิ่งโดยมีการแกว่งแขน-ขาสัมพันธ์กันดี
 • เล่นชิงช้าและปีนป่าย
 • เดินเข้าจังหวะเพลง ปรบมือเป็นจังหวะง่ายๆ ได้
 • ใช้ช้อนและส้อมในการรับประทานอาหาร
 • มีพัฒนาการด้านการมองเห็นอย่างสมบูรณ์เทียบเท่ากับผู้ใหญ่

 

พัฒนาการด้านอารมณ์

 • เลิกกลัวสิ่งที่เคยกลัวมาก่อน เช่น ความมืด สัตว์ประหลาด เป็นต้น
 • มีอารมณ์หลากหลายแต่ส่วนใหญ่จะร่าเริงแจ่มใส
 • ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เก่งขึ้น
 • แสดงอารมณ์สนุกสนานจากการเล่นอย่างชัดเจน
 • ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางน้อยลง

 

พัฒนาการด้านสังคม

 • ต้องการให้เพื่อนพอใจและอยากเป็นแบบเพื่อน
 • มีพฤติกรรมก้าวร้าวน้อยลง 
 • เข้าใจและยอมทำตามข้อตกลงต่าง ๆ มากขึ้น
 • รู้ว่าตนเองและผู้อื่นเป็นเพศใด
 • มีความรับผิดชอบมากขึ้น
 • รู้จักขอโทษเมื่อทำผิด
 • ชอบจินตนาการและเล่นในบทบาทต่าง ๆ โดยแยกแยะระหว่างเรื่องจริงและเรื่องสมมติได้แล้ว
 • พึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น

 

พัฒนาการด้านสติปัญญา

 • แยกแยะความแตกต่างของเหรียญห้า เหรียญสิบ และเหรียญบาทได้
 • นับเลขได้ถึง 10 หรือมากกว่านั้น
 • รู้จักชื่อสีมากกว่าเดิมหลายสี
 • รู้จักหมายเลขโทรศัพท์
 • ถามและตอบคำถามที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นได้ เช่น สามารถให้เหตุผลเมื่อถูกถามว่าทำไม

ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 5-6 ขวบ

การส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา

 • พูดคุยกับลูกอย่างสม่ำเสมอ
 • อ่านนิทาน ผลัดกันเล่าเรื่องราวต่างๆ เพื่อเพิ่มคลังคำศัพท์
 • สามารถสร้างประโยคได้อย่างถูกต้อง ใช้ภาษาที่มีแบบแผนมากขึ้น

 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

 • ส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างหลากหลายตามที่เด็กชอบหรือต้องการ

 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์

 • สอนให้เรียนรู้อารมณ์และการควบคุมอารมณ์ของตนเอง
 • สอนให้รู้จักรอคอย
 • แสดงความรักและเชื่อมั่นในตัวเขา
 • ปลูกฝังความรับผิดชอบ เช่น รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง มอบหมายงานบ้าน

 

การส่งเสริมพัฒนาการสังคม

 • สอนให้รู้จักแพ้ชนะ รวมถึงเข้าใจในกฎและกติกาต่างๆ ของสังคม 
 • เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้

 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา

 • สอนเรื่องลำดับขั้นตอนของสิ่งต่างๆ เช่น ขั้นตอนการทำขนม อาหาร 
 • ฝึกให้อ่านเขียนผ่านกิจกรรม เช่น เขียนหรือวาดรูปบนทราย  ทำหนังสือนิทานมือ เป็นต้น

ทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ

พัฒนาการเด็ก และวิธีส่งเสริม (0-6ปี)

ขอบคุณข้อมูลจาก

โรงพยาบาลศิริราช

pobpad.com