พัฒนาการ 4 ด้าน
เด็ก 7-9 เดือน

พัฒนาการ4ด้าน เด็ก 7-9 เดือน

พัฒนาการเด็ก 7-9 เดือน

พัฒนาการด้านภาษา

 • เสียงที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
 • ส่งเสียงที่ไม่มีความหมายได้หลายพยางค์ติดต่อกัน (จ๊ะๆๆ ม๊าๆๆ)
 • สามารถตอบโต้กลับด้วยคำพูดมากขึ้น
 • มีการแสดงสีหน้าที่ชัดเจน – เลียนแบบการกระทำของพ่อแม่ เช่น เช่น ปรบมือ ส่ายหัว โบกมือ

 

พัฒนาการด้านร่างกาย

 • น้ำหนัก ชาย 6.8-9.9 กก. หญิง 6.2-9.3 กก.
 • ส่วนสูง ชาย 58.1-69.2 ซม. หญิง 56.8-69.1 ซม.

กล้ามเนื้อมัดใหญ่

 • นั่งทรงตัวได้ดี เริ่มเอี้ยวตัวไปหยิบของเล่นที่อยู่ห่างจากตนเองได้
 • คลานและเกาะยืน

กล้ามเนื้อมัดเล็ก

 • ใช้นิ้วเขี่ยสิ่งของชิ้นเล็กๆได้
 • 8 เดือน ถือก้อนไม้ทีละก้อน

 

พัฒนาการด้านอารมณ์

 • แสดงลักษณะนิสัยของตนอย่างเด่นชัด
 • สามารถเปลี่ยนสีหน้าและอารมณ์เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้

 

พัฒนาการด้านสังคม

 • เด็กบางคนสามารถเข้าไปเล่นกับผู้อื่นได้ทันที แต่บางคนต้องอาศัยเวลาในการสังเกตและใช้เวลาในการปรับตัว
 • นั่งเล่นของเล่นได้ตามลำพัง
 • กลัวการแยกจาก

 

พัฒนาการด้านสติปัญญา

 • เริ่มเป็นนักทดลองตัวน้อย
 • เรียนรู้และมองดูสิ่งต่างเกิดขึ้นด้วยความสนใจ
 • เรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆทำงานอย่างไร
 • รับรู้ได้ว่าสิ่งของที่หายไปจากสายตายังคงมีอยู่ไม่ได้หายไปไหน

 

ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 7-9 เดือน

การส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา

 • พาลูกออกไปสำรวจและสัมผัสธรรมชาติและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว โดยใช้การพูดคุยและบอกว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคืออะไร
 • อธิบายอารมณ์ความรู้สึกของลูก เช่น หนูกำลังมีความสุขที่แม่พาหนูออกมาเดินเล่น

 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

 • ฝึกให้ลูกหยิบจับอาหารเอง
 • ให้เขาลองพยายามเคลื่อนที่ไปรอบ ในสถานที่ที่มีความปลอดภัย
 • ฝึกให้เขาเหนี่ยวตัวลุกขึ้นยืนเพื่อหยิบจับสิ่งของที่อยู่สูง

 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ และสังคม

 • สังเกตว่าลูกชอบหรือไม่ชอบอะไร และตอบสนองให้เหมาะสม
 • สอนให้เขารู้จักรอคอยได้ ไม่จำเป็นต้องตอบสนองทันที เช่น เมื่อร้องหิว ให้พ่อแม่พาเขาไปหยิบอาหารด้วยกัน แทนที่จะป้อนหรือนำอาหารมาให้เขาทันที
 • เมื่อเขารู้สึกไม่พอใจ ให้เราแสดงท่าทีว่าเข้าใจ คอยปลอบโยนให้ลูกสงบ และพาออกจากสถานการณ์นั้น
 • เมื่อพ่อแม่จำเป็นต้องแยกจากลูก ให้หาสิ่งของที่เป็นตัวแทนของพ่อแม่ เพื่อใช้ทดแทนในยามที่พ่อแม่ไม่อยู่ และควรรีบกลับมาเมื่อทำธุระเสร็จ เขาจะเรียนรู้ว่า เดี๋ยวพ่อแม่ก็จะกลับมา

 

การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา

 • เปิดโอกาสให้ลูกได้สำรวจ ลองผิดลองถูกกับวิธีการเล่นสิ่งของต่างๆ
 • อ่านหนังสือนิทาน ชี้ให้ดูรูปภาพพูดคุยถึงสิ่งที่เห็น
 • เมื่อลูกทำของตกอย่าพึ่งรีบเก็บ ปล่อยให้ลูกได้เรียนรู้ว่า สิ่งของที่ตกนั้นไม่ได้หายไป แต่ไปอยู่ที่ใดทีหนึ่ง
 • เมื่อลูกชอบโยนของเพื่อเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ ให้สร้างสถานที่ที่มีความปลอดภัยให้ลูกให้ลองทดสอบ

ทักษะสมองเพื่อความสำเร็จ

พัฒนาการเด็ก และวิธีส่งเสริม (0-6ปี)

ขอบคุณข้อมูลจาก

โรงพยาบาลศิริราช

pobpad.com