ลูกจะโตไปเป็นคนอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู


1. รักมาก วินัยมาก (เอาใจใส่ ใช้เหตุผล)

พ่อแม่ 4 แบบ

พ่อแม่กลุ่มนี้จะ

 • แสดงความรัก กอดหอม ชื่นชมให้กำลัง
 • มีเวลาคุณภาพร่วมกัน
 • มีตารางเวลาให้ลูกชัดเจน พร้อมพื้นที่ยืดหยุ่น
 • ทุกคนยึดกฏ กติกาเดียวกันในการเลี้ยง

พ่อแม่กลุ่มนี้จะผลิตเด็กที่

 • เห็นคุณค่าในตัวเอง (self-esteem)
 • ปรับตัวเก่ง มีระเบียบวินัย
 • มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงกว่ากลุ่มอื่น

2. รักมากวินัยน้อย (ตามใจลูก)

พ่อแม่กลุ่มนี้จะ

 • แสดงความรักกับลูกมาก
 • ช่วยเหลือและตามใจ
 • เมื่อถึงเวลาฝึกวินัย สงสารลูก คิดว่ายังไม่ถึงเวลาต้องฝึกจริงจัง

พ่อแม่กลุ่มนี้จะผลิตเด็กที่

 • เอาตนเองเป็นศูนย์กลาง ไม่มีวินัย
 • เจออะไรยากหน่อย ก็เลิก

3. รักน้อย วินัยมาก (เผด็จการ)

พ่อแม่กลุ่มนี้จะ

 • ไม่ค่อยแสดงความรักกับลูก
 • พูดเปรียบเทียบ
 • มีกฎระเบียบมาก
 • ใช้อำนาจควบคุมลูก โดยไม่ฟังเหตุผลและความรู้สึกลูก

พ่อแม่กลุ่มนี้จะผลิตเด็กที่

 • มีระเบียบวินัย
 • เก็บกด อารมณ์รุนแร
 • ไม่มั่นใจในตัวเอง
 • ปรับตัวยาก

4. รักน้อย วินัยน้อย (ปล่อยปละละเลย)

พ่อแม่กลุ่มนี้มักจะ

 • ไม่มีเวลาให้ลูก อาจเพราะต้องทำงาน หรือต้องจัดการปัญหาต่างๆ เลยไม่ได้เอาใจใส่ลูกเท่าที่ควร

พ่อแม่กลุ่มนี้จะผลิตเด็กที่

 • ไม่เห็นค่าในตัวเอง
 • มองโลกในแง่ร้าย
 • กลุ่มนี้มีโอกาสสูงที่จะ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย และใช้ยาเสพติด

ขอบคุณข้อมูล

คุณแพรว หมอจิ๊บ

Theasianparent