การเรียนดนตรี ใช้ทักษะมากกว่าความรู้ความเข้าใจ กล่าวคือ แม้มีความรู้สามารถบอกชื่อโน้ตทุกตัวในเพลงได้ ก็ไม่ได้แปลว่ามีทักษะเพียงพอจะเล่นเพลงนี้ได้

ฉะนั้น การฝึกซ้อม จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จในการเรียนดนตรี

คำว่า ‘ประสบความสำเร็จ’ ไม่ได้หมายความว่าเก่งที่สุด หรือได้ที่หนึ่งทุกการแข่งขัน แต่หมายถึงการมีพัฒนาการทางดนตรีที่ดี เหมาะสม ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ก่อนเรียน เช่น

ก็มีพัฒนาการทางดนตรี เหมาะสมกับเป้าหมาย และการซ้อมถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะพาไปถึงเป้าหมาย

ในช่วงแรกของการเรียนดนตรี เด็กไม่สามารถซ้อมได้ด้วยตัวเอง พ่อแม่จะมีบทบาทสำคัญมากในการปลุกฝังวินัยการซ้อม

โดยอาจเริ่มด้วยการ ชวนเขาไปซ้อมด้วยกัน นั่งข้างๆเขา หรือหากพ่อแม่สามารถเล่นไปกับลูก หรือแนะนำลูกได้ว่าที่ซ้อมนั้น ถูกหรือผิด ทักษะการเล่นจะพัฒนาไปเร็วมาก ในช่วงแรกเพลงไม่ยาก พ่อแม่สามารถเล่น หรือทำความเข้าใจได้ไม่ยากเลย สบายใจได้ค่ะ

หากเซ็ทเป็นเวลาได้ จะช่วยให้เด็กมีวินัยได้ง่ายขึ้น เช่น

เมื่อลูกเริ่มชินกับตารางการซ้อม พ่อแม่ก็ค่อยๆ ลดบทบาทลงไป

หากซ้อมอย่างสม่ำเสมอ ลูกจะมีทักษะการเล่นที่เหมาะสม กับความยากของบทเรียน ทำให้เขา สนุกกับการเรียน เพราะสามารถเล่นเพลงในบทเรียนได้

ในทางกลับกัน หากเด็กไม่ได้ซ้อม ทักษะในการเล่นก็จะไม่สอดคล้องกับความยากของบทเรียน เค้าจะรู้สึกไม่สนุก เพราะเล่นไม่ได้ ส่งผลให้ไม่ชอบการเรียนดนตรี และเลิกเรียนในที่สุด

สรุปได้ว่า วินัยในการซ้อม คือปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง ในการประสบความสำเร็จ และมีความสุขในการเรียนดนตรี

การเรียนดนตรี ให้อะไรมากกว่าสุนทรียภาพ

บทความที่อาจสนใจ

ควรให้ลูกเริ่มเรียนดนตรีตอนกี่ขวบ

ควรเริ่มเรียนเปียโนตอนกี่ขวบ