เริ่มเรียนเปียโนตอนกี่ขวบดีคะครู

การเรียนเปียโน เด็กต้องใช้นิ้วทั้ง 10 ซึ่งนั่นหมายความว่า กล้ามเนื้อมัดเล็กของนิ้วทั้ง 10 ควรมีความแข็งแรงที่เพียงพอ

ความเข้าใจที่ว่า ยิ่งเรียนเปียโนเร็ว ลูกยิ่งเก่งเร็ว อาจไม่เป็นความจริง

ลองคิดภาพตามนะคะ กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กยังไม่พร้อม แต่ต้องทำการควบคุมมากมาย แม้เด็กพยายามมากแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้เสียงตามที่ต้องการ ทำซ้ำไปเรื่อยๆ เด็กก็ยิ่งท้อและหมดกำลังใจ

และแม้จะสู้เรียนต่อไปได้ ลักษณะการกดคีย์เปียโน ก็มักไม่ถูกต้อง (กล่าวคือ การกดที่ถูกคือ จะใช้ปลายนิ้วกดคีย์เป็นหลัก แต่ถ้าเรียนตอนเด็กเกินไป กล้ามเนื้อมัดเล็กยังไม่พร้อม ลักษณะการกดมักเป็นการใช้ทั้งนิ้วกด หรือคุณครูชอบเรียกว่า กดแบบนิ้วหัก) ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาคลาสสิคเลยค่ะ ใช้เวลาแก้นาน

แต่เขาบอกดนตรีเปรียบเสมือนเป็นอีกภาษาหนึ่ง และมนุษย์เรียนรู้ได้ดี ช่วง 3 ปีแรก ไม่ใช่หรอ แล้วทำไมไม่ให้เรียนตั้งแต่เด็ก

คำตอบคือใช่ค่ะ เด็กจะเรียนรู้ดนตรีได้เร็วมากช่วงนั้น แต่ในเมื่อกล้ามเนื้อมัดเล็กยังไม่พร้อม  เด็กจึงควรเรียนดนตรีสำหรับเด็ก ที่เน้นไปที่การฟัง การร้อง และการเคลื่อนไหว เพราะสอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยของเขา

อายุที่เหมาะกับการเรียนเปียโน ในความคิดของครู อยู่ที่ประมาณ 6 ขวบค่ะ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับความพร้อมของเด็กแต่ละคนด้วย

เรียนเมื่อพร้อม เรียนอย่างมีความสุข ไปได้ไกลกว่าแน่นอนค่ะ