​สำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้ว พัฒนาการของลูกน้อยย่อมเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้ เพราะเด็กๆ จะเรียนรู้และเติบโตได้ดีเมื่อได้รับการเสริมพัฒนาการตามวัย และของเล่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญอย่างมากในการช่วยกระตุ้นเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กๆ วันนี้เราจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปดูกันนะคะว่า การเลือกของเล่นให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยนั้น เลือกได้อย่างไร

ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 6 เดือน

เด็กเล็กๆ เราควรเลือกของเล่นที่ส่งเสริมประสาทสัมผัสด้านต่างๆ ทั้งกล้ามเนื้อ สายตา และเสียง แต่ควรจะเป็นสีสันที่นุ่มนวล ไม่ฉูดฉาด หรือเสียงไม่ดังจนเกินไป เพราะจะทำให้เด็กๆ ตื่นตกใจได้ง่าย ของเล่นที่เหมาะสมช่วงวัยนี้ เช่น โมบายกล่องดนตรี ของเล่นเขย่าหรือบีบให้เกิดเสียง  หนังสือลอยน้ำ หนังสือภาพที่มีสีสัน กระจกเงา เป็นต้น 

ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก 6 -12 เดือน

ในวัยนี้ เด็กๆ เริ่มเรียนรู้สิ่งรอบตัวมากยิ่งขึ้น ควรเน้นการส่งเสริมและกระตุ้นประสาทสัมผัสด้วยของเล่นที่มีผิวสัมผัสแตกต่างกัน ควรฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้วยของเล่นประเภทลากจูงต่างๆ  ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้วยกิจกรรมที่ใช้นิ้วน้อยๆ หยิบจับของขนาดต่างๆ ใช้หลอดในการดูดหรือเป่า ในด้านสติปัญญา ช่วงวัยนี้ควรมีหนังสือนิทานที่มีรูปภาพขนาดใหญ่และมีสีสันสดใส 

ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 1-2 ขวบ

 

ช่วงวัยนี้ นอกเหนือจากการส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้วยการ ลากจูง เตะ ตี แล้ว เราควรส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและสายตาให้กับลูกน้อย ของเล่นที่เหมาะกับช่วงวัย เช่น กิจกรรมตีกลอง การต่อบล็อกต่างๆ การหยอดกล่องที่มีรูปทรงต่างๆ หนังสือเสียง หรือหนังสือที่มีกิจกรรมต่างๆ 

ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 2 -3 ปี

ช่วงวัยนี้เด็กๆ กำลังพัฒนาตนเองในเรื่องการทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ สร้างสมดุลร่างกาย ของเล่นสำหรับเสริมพัฒนาการตามวัย จึงควรเป็นของที่เล่นที่ฝึกใช้กล้ามเนื้อแขนขาในการทรงตัว เช่น ม้าโยก จักรยาน 4 ล้อ หรือฝึกการประสานสัมพันธ์ของสายตาและมือด้วยการฝึกร้อยลูดปัดเม็ดใหญ่ การวาดรูปด้วยสีเทียนหรือสีน้ำ ปั้นแป้งโดว์ การเล่นเครื่องดนตรีง่ายๆ ส่วนของเล่นที่ส่งเสริมและฝึกทักษะด้านสติปัญญา เช่น ในการแก้ปัญหา ลองผิดลองถูก เรียนรู้เรื่องขนาด สีสัน กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ด้วยหนังสือนิทาน

ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 3-5 ขวบ

ในด้านการส่งเสริมกล้ามเนื้อและประสานสัมพันธ์ เด็กช่วงวัย 4-5 ขวบ สามารถเล่นกิจกรรมที่มีความซับซ้อนและใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากยิ่งขึ้น เช่น เล่นกระบะทราย เชือกกระโดด จักรยาน 2 ล้อ  รองเท้าสเก๊ต และควรส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นดนตรี อย่างจริงจังตามความชอบของเด็กๆ ในด้านการส่งเสริมความคิดและสติปัญญา ช่วงวัยนี้จะมีการเล่นบทบาทสมมติ เพราะเด็กๆ เริ่มเรียนรู้โครงสร้างสังคมจริง คุณพ่อคุณแม่ควรเล่นกิจกรรมต่างๆกับลูกน้อยเพื่อสร้างความมั่นใจ และชวนเรียนรู้กิจกรรมที่กระตุ้นความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ความเป็นเหตุเป็นผล การสะท้อนความคิด และความเข้าใจต่อตนเองและผู้อื่น 

​ของเล่นก็เปรียบเสมือนสื่อกลางการเรียนรู้ชนิดหนึ่งของลูกน้อย ดังนั้นการเล่นของเล่นจึงไม่เพียงได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้นนะคะ แต่เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยให้เติบโตสมวัย ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา คุณพ่อคุณแม่จึงต้องให้ความสำคัญในการเลือกของเล่นที่สอดคล้องตามวัยของลูก ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ ที่สำคัญคือมีความปลอดภัย และยิ่งถ้าของเล่นที่เน้นการมีส่วนร่วมของคุณพ่อคุณแม่กับลูกน้อยด้วยแล้วละก็นับว่ายอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะ