ดนตรี ส่งเสริมทักษะ EF อย่างไร

ทักษะสมอง EF คือ ทักษะการควบคุมตัวเอง และพาตัวเองไปสู่เป้าหมายได้

 

ดนตรีสามารถพัฒนา EF ได้ทั้ง 3กลุ่ม ทั้งกลุ่มพื้นฐาน กลุ่มกำกับตนเอง และกลุ่มปฎิบัติ แต่ในที่นี้จะขอลงรายละเอียดในกลุ่มพื้นฐาน

 

ทักษะ EF กลุ่มพื้นฐาน ประกอบด้วย การยั้งคิดไตร่ตรอง ความจำใช้งาน การยืดหยุ่นความคิด

ด้านความจำใช้งาน

เมื่อเด็กๆ เล่นเครื่องดนตรี หรือเคลื่อนไหวร่างกายไปกับเพลง เด็กๆกำลังใช้สมองส่วนความจำ เพื่อนำไปใช้ประมวลตัวโน้ต หรือเชื่อมโยงท่าทางกับเสียงเพลงที่กำลังได้ยิน หลังจากนั้นจึงเล่นดนตรี หรือทำท่าทางต่างๆ ออกมา

 

ด้านการยั้งคิดไตร่ตรอง

ในแต่ละเพลงมีจังหวะ โน้ต และท่าทางที่แตกต่างกัน การที่เด็กๆ ควบคุมตัวเองให้เคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะ เล่นโน้ตได้อย่างถูกต้อง และมีท่าทางประกอบตามเนื้อเพลง สิ่งเหล่านี้เกิดมาจากการที่เด็กๆ สามารถยั้งคิดไตร่ตรอง หรือควบคุมตัวเอง ให้เล่นดนตรี หรือทำท่าทางตามเพลงได้

 

ด้านการยืดหยุ่นความคิด

การที่เด็กๆ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำกิจกรรมในแบบเดิมๆ สร้างสรรค์ หรือหาวิธีการใหม่ๆ รวมถึงการใช้เครื่องดนตรี หรืออุปกรณ์ต่างๆ สร้างเสียงตามจินตนาการ ทั้งหมดนี้เป็นการส่งเสริมการยืดหยุ่นความคิดได้เป็นอย่างดี