แม่....
หัดลูกเล่นดนตรีได้

ด้านดนตรี

สามารถจดจำ และแยกแยะเสียงโน้ต โดยสามารถพัฒนาต่อไปสู่การเป็น Perfect Pitch ซึ่งมีประโยชน์มากกับการเรียนดนตรี

ด้านสมอง

ในการทำกิจกรรม หู ตา และมือ ต้องทำงานร่วมกัน ยิ่งมีการถ่ายโอน และเชื่อมโยงข้อมูลภายในสมองส่วนต่างๆ มากเท่าไร สมองก็ยิ่งพัฒนามากขึ้นเท่านั้น

ด้านสายสัมพันธ์

เมื่อมีเวลาคุณภาพกับลูก จะเกิดเป็นความผูกพัน เมื่อเข้าวัยรุ่นสายใยนี้จะพาให้เขาเลือกสิ่งที่ดีให้กับชีวิตเขาเอง