กิจกรรมเล่นกับลูก 3 – 6 ขวบ

กิจกรรมเล่นกับลูก 3 – 6 ปี การเล่นกับลูก ไม่ว่าจะเป็นตบแปะ เต้น หรือ ร้องเพลง ดูผิวเผิน อาจมองว่าไม่น่ามีประโยชน์อะไร แต่หากเราจัดรูปแบบการเล่นให้เหมาะสมแล้ว กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ สามารถพัฒนาลูกได้ทั้งด้าน ความจำใช้งาน (Working Memory) การยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control) การจดจ่อใส่ใจ (Focus) กิจกรรมดนตรี ส่งเสริมทักษะ EF อย่างไร ขั้นตอนการทำกิจกรรม 1. พ่อแม่ทำความคุ้นเคยกับเพลง เพื่อความสนุก และลิ่นไหลของกิจกรรม คุณพ่อคุณแม่ ควรเปิดเพลงและฟังจน จำท่อน และท่าทางของเพลงพอได้ก่อน จึงไปเล่นกับลูก  2. สร้างจินตนาการกับลูก คุณพ่อคุณแม่ ชวนลูกสร้างจินตนาการ โดยมีตัวละครในเพลงอยู่ในเรื่อง 3. ได้เวลาสนุกกัน เปิดเพลง ให้เสียงดังพอที่จะสร้างความคึกคักให้ลูก   ช้างน้อย  ลิงค์ เพลง “Elephants Have Wrinkles” ท่อนแรก […]

ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ขวบ

วิธีเลือกของเล่นเสริมพัฒนาการ ธรรมชาติให้ช่วงทองของการพัฒนาการแต่ละอย่าง มาแตกต่างกัน หากเลือกของเล่นได้เหมาะสม ก็จะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการที่ดี