เรียนดนตรีเด็กเล็ก

เรียนดนตรีเด็กเล็ก

คอร์สเรียนดนตรีเด็ก + ชุดเครื่องดนตรี

สำหรับพ่อแม่ ที่มีลูกอายุ 3-5 ปี

รายละเอียด

9,600 บาท

คอร์สเรียนดนตรี

คอร์สเรียนดนตรีเด็ก

สำหรับพ่อแม่ ที่มีลูกอายุ 3-5 ปี

รายละเอียด

7,600 บาท

เครื่องดนตรีเด็กเล็ก

ชุดเครื่องดนตรี

สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี

4,418 บาท