เรียนดนตรียังไงให้ลูกเก่ง และมีความสุข

เรียนดนตรีให้เก่ง

การเรียนดนตรี ใช้ทักษะมากกว่าความรู้ความเข้าใจ กล่าวคือ แม้มีความรู้สามารถบอกชื่อโน้ตทุกตัวในเพลงได้ ก็ไม่ได้แปลว่ามีทักษะเพียงพอจะเล่นเพลงนี้ได้

เรียนดนตรีที่ไหนดี

โรงเรียนดนตรีดีที่สุด

ดีที่สุดของแต่ละครอบครัวย่อมแตกต่างกัน ลองใช้ 3 ข้อนี้ช่วยเลือกที่เรียนดนตรีที่ดีที่สุดสำหรับลูกของคุณ