ทักษะ EF รวมสิ่งที่พ่อแม่ควรรู้ และวิธีส่งเสริม

ทักษะEF

ทักษะ EF เป็นพัฒนาการ มีลำดับขั้น มาทำความเข้าใจความหมาย ความจำเป็น ลำดับขั้นพัฒนาการ และวิธีส่งเสริม เพื่อลูกของเราจะได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และมีความสุข