ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาทักษะ EF น้องนะคะ

ขั้นตอนการเข้าเรียน

  • ท่านจะได้รับอีเมล์จาก Music and EF School

 

 

  • เลือก Confirm Email
  • ตั้ง Password

 

  • เข้าเว็บ https://musicandef.com/
  • เลือก 3 ขีดด้านขวาบน เลือก เข้าเรียน (คือขั้นตอนที่ 1-2)
  • เข้าเรียนครั้งแรก ทำขั้นตอน 1-4
  • เข้าเรียนครั้งต่อไป ทำแค่ขั้นตอน 1-2 
ดูเพิ่มเติม การเข้าเรียน
  • กรุณาถ่ายวีดีโอขณะแกะพัสดุ เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง ทางเราจะรับผิดชอบในกรณีที่สินค้าเสียหายก่อนมีการเปิดพัสดุเท่านั้น